Radiátory 3

Trojcestný ventil spolu s regulátorem pro radiátorový okruh.