Regulátory ESBE | Nabídka ESBE pro regulaci teplot

CRA200

Regulátor
Regulátor řady CRA200 je regulátor konstantní teploty s integrovaným servopohonem.

CRA120

Regulátor
Regulátor řady CRA120 je regulátor konstantní teploty průtoku vhodný pro větší systémy a ventily, jako je 3F.

CRB200

Regulátor
Regulátor řady CRB200 je regulátor s integrovaným servopohonem pracující na základě pokojové teploty.

CRC200

Regulátor
Regulátor řady CRC200 je regulátor s integrovaným servopohonem, s kompenzací vlivů počasí na základě venkovního snímače.

CRC120

Regulátor
Regulátor řady CRC120 je regulátor s regulací na základě venkovního snímače vhodný pro větší systémy a ventily, jako je 3F

CRD200

Regulátor
Regulátor řady CRD200 je regulátor s integrovaným servopohonem kombinující kompenzaci vlivů počasí s regulací podle pokojového snímače.

CRK210

Regulátor
Regulátor řady CRK210 je regulátor konstantní teploty vytápění/chlazení s integrovaným servopohonem, který řídí změnu směru otevírání.

CRS210

Regulátor
Regulátor řady CRS210 je regulátor konstantní teploty s integrovaným servopohonem pro aplikace s pitnou teplou vodou.

CUA100

Regulátor
Regulátor řady CUA100 je regulátor na bázi pokojové teploty pro použití s většinou trojbodových servopohonů 24 V AC.