ESBE Regleringar | ESBEs sortiment av temperaturreglering

Ny

CRA200

Reglering
CRA200-serien omfattar enheter för konstanttemperaturreglering med inbyggt ställdon.

CRA120

Reglering
Serie CRA120 är en temperaturreglering för konstantflöde som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F.

CRA140

Reglering
CRA140-serien är en kombinerad reglering för konstant flödestemperatur och returtemperatur

CRA150

Reglering
ESBE-serien CRA150 är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för tillämpningar med värme- och kylfunktioner i samma krets
Ny
Ny

CRC200

Reglering
CRC200-serien är en utomhustemperaturreglering med integrerat ställdon.

CRC110

Reglering
ESBEs serie CRC110 är en väderkompenserande reglering med inbyggt ställdon.

CRC120

Reglering
CRC120-serien är en utomhustemperaturbaserad reglering som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F

CRC140

Reglering
CRC140-serien är en kombinerad väderkompenserande reglering och returtemperaturreglering
Ny

CRD200

Reglering
CRD200-serien är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering med integrerat ställdon.

CRD100

Reglering
CRD100-serien är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering med en avancerad anpassning
Ny

CRK210

Reglering
Enheterna ur CRK210-serien används för konstanttemperaturreglering av värme/kyla och har inbyggt ställdon för ändring av öppningsriktningen.
Ny

CRS210

Reglering
CRS210-serien omfattar enheter för konstanttemperaturreglering med inbyggt ställdon för tillämpningar som rör tappvarmvatten.

CRS130

Reglering
CRS130-serien är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för centraliserade tappvattentillämpningar (PWx).

CUA100

Reglering
Serie CUA100 är en rumstemperaturreglering som används med de flesta 3-punkts 24 VAC-ställdon.

90C

Reglering
Serie 90C är en komplett shuntregleringsenhet med integrerat ställdon.