Regleringar

CRA120

Reglering
Serie CRA120 är en temperaturreglering för konstantflöde som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F.

CRA140

Reglering
CRA140-serien är en kombinerad reglering för konstant flödestemperatur och returtemperatur

CRA150

Reglering
ESBE-serien CRA150 är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för tillämpningar med värme- och kylfunktioner i samma krets

CRC110

Reglering
ESBEs serie CRC110 är en väderkompenserande reglering med inbyggt ställdon.

CRC120

Reglering
CRC120-serien är en utomhustemperaturbaserad reglering som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F

CRC140

Reglering
CRC140-serien är en kombinerad väderkompenserande reglering och returtemperaturreglering

CRD100

Reglering
CRD100-serien är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering med en avancerad anpassning

CRE100

Reglering
ESBE serie CRE100 är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering. Ansluten till molntjänsten ESBE Comfort Control.

CRF100

Reglering
ESBE serie CRF100 är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering med flera inomhusgivare. Ansluten till molntjänsten ESBE Comfort Control.

CRS130

Reglering
CRS130-serien är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för centraliserade tappvattentillämpningar (PWx).

CUA100

Reglering
Serie CUA100 är en rumstemperaturreglering som används med de flesta 3-punkts 24 VAC-ställdon.

90C

Reglering
Serie 90C är en komplett shuntregleringsenhet med integrerat ställdon.