Regleringar

CRA120

Reglering
Serie CRA120 är en temperaturreglering för konstantflöde som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F.

CRA140

Reglering
CRA140-serien är en kombinerad reglering för konstant flödestemperatur och returtemperatur

CRA150

Reglering
ESBE-serien CRA150 är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för tillämpningar med värme- och kylfunktioner i samma krets

CRC110

Reglering
ESBEs serie CRC110 är en väderkompenserande reglering med inbyggt ställdon.

CRC120

Reglering
CRC120-serien är en utomhustemperaturbaserad reglering som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F

CRC140

Reglering
CRC140-serien är en kombinerad väderkompenserande reglering och returtemperaturreglering

CRD100

Reglering
CRD100-serien är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering med en avancerad anpassning

CRS130

Reglering
CRS130-serien är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för centraliserade tappvattentillämpningar (PWx).

CUA100

Reglering
Serie CUA100 är en rumstemperaturreglering som används med de flesta 3-punkts 24 VAC-ställdon.

90C

Reglering
Serie 90C är en komplett shuntregleringsenhet med integrerat ställdon.