Vår serie blandningsventiler har gett installatörer hjältestatus i hela Europa. Grundkravet för att hålla ett tappvattensystem säkert är att förebygga två tunga riskfaktorer: skållning och tillväxt av legionellabakterier.

VTS520

Serie VTS520 för tappvarmvattendistribution ansluten till solvärmesystem.

VTS550

Serie VTS550 för tappvarmvattendistribution ansluten till solvärmesystem.

VTA320, VTA520

Serie VTA320/VTA520 för tappvarmvattendistribution, skållningssäker uppvärmning i centralreglerade applikationer.

VTA330

Serie VTA330 för tappvarmvattendistribution, skållningssäkra tappställeapplikationer.

VTA350, VTA550

Serie VTA350/VTA550 för tappvarmvattendistribution, skållningssäker uppvärmning i centralreglerade applikationer.

VTA360

Serie VTA360 för tappvarmvattendistribution, skållningssäkra tappställeapplikationer.

VTA370, VTA570

VTA370 och VTA570 är de bästa serierna för värme- och kylapplikationer.

VTA310

Serie VTA310 är avsedd för temperaturreglering i tappvarmvatteninstallationer.

VTE300, VTE500

De termostatiska nödshuntventilerna i serien VTE300/VTE500 är särskilt utformade för ögonduschar och nödduschar
Ny

VTF320

Flödesbegränsningsventiler för tappvarmvattensystem

VTG140

VTG140-serien kan användas för flera olika sorters uppvärmning men är särskilt utformad för golvvärme.

KCD300

Anslutningssats med klämringskoppling för användning på utvändigt gängade ventiler.