Vår serie blandningsventiler har gett installatörer hjältestatus i hela Europa. Grundkravet för att hålla ett tappvattensystem säkert är att förebygga två tunga riskfaktorer: skållning och tillväxt av legionellabakterier.

VTS520

Serie VTS520 för tappvarmvattendistribution ansluten till solvärmesystem.

VTS550

Serie VTS550 för tappvarmvattendistribution ansluten till solvärmesystem.

VTA330

Serie VTA330 för tappvarmvattendistribution, skållningssäkra tappställeapplikationer.

VTA360

Serie VTA360 för tappvarmvattendistribution, skållningssäkra tappställeapplikationer.

VTA320, VTA520

Serie VTA320/VTA520 för tappvarmvattendistribution, skållningssäker uppvärmning i centralreglerade applikationer.

VTA350, VTA550

Serie VTA350/VTA550 för tappvarmvattendistribution, skållningssäker uppvärmning i centralreglerade applikationer.

VTA370, VTA570

VTA370 och VTA570 är de bästa serierna för värme- och kylapplikationer.

VTA310

Serie VTA310 är avsedd för temperaturreglering i tappvarmvatteninstallationer.

VTE300, VTE500

De termostatiska nödshuntventilerna i serien VTE300/VTE500 är särskilt utformade för ögonduschar och nödduschar
Ny

VTF320

Flödesbegränsningsventiler för tappvarmvattensystem

VTG140

VTG140-serien kan användas för flera olika sorters uppvärmning men är särskilt utformad för golvvärme.

KCD300

Anslutningssats med klämringskoppling för användning på utvändigt gängade ventiler.