Linjära ställdon

ALG400

ESBE-serien ALG400 omfattar termoelektriska fläktkonvektorställdon för fläktkonvektorventiler i ESBE-serien VLG100.

ALB100

Serie ALB100 med spänningsproportionell signal eller 3-punktssignal (öppna/ stäng).

ALFxx4 (24 V)

Serien ALFxx4 (24 V-version) med 3-punkts potentialfritt styrläge (ut/in) och modulerande/proportionellt styrläge (spänning/ström).

ALFxx1 (230 V)

Serie ALFxx1 (230 V-version) med 3-punktssignal (öppna/stäng) eller proportionell signal (spänning/ström).