ESBE Group bidrar till energieffektivitet

Under de kommande årtiondena kommer den digitala tekniken att fokusera på att göra energisystem runt om i världen mer uppkopplade, intelligenta, tillförlitliga och hållbara. Det kommer att krävas viktiga tekniska framsteg, nya verktyg och ny utrustning för att öppna nya applikationsområden. ESBE Group bidrar till denna utveckling.
Filter
SOLENERGI 1

Termosifonsystem tillsammans med extra panna.

SOLENERGI 2

Termosifonsystem tillsammans med extra panna med justerbar fördelningstemperatur.

Produkter

VMD300
SOLENERGI 3

Solenergisystem med laddning på 2 nivåer till ackumulatortanken.

Produkter

VTD300
SOLENERGI 4

Solenergisystem med laddning på 3 nivåer till ackumulatortanken.

SOLENERGI 5

Solenergisystem med laddning på 3 nivåer till ackumulatortanken.

Produkter

90, proportionell
SOLENERGI 6

Termosifonsystem tillsammans med en ventilkombination.

Produkter

VMB400, VMB500
SOLENERGI 7

Solenergisystem med extra reserv för tappvarmvattensystem.

Produkter

VTA320, VTA520
SOLENERGI 8

Solenergisystem med extra reserv för tappvarmvattensystem.

SOLENERGI 9

Solenergisystem med maximalt utnyttjande av skiktningen i ackumulatortanken.

SOLENERGI 10

Större solenergisystem med prioriterad laddning av ackumulatortanken.

Produkter

VZC, VZD
SOLENERGI 11

Pumpgrupp med bivalent ventil tillsammans med reglering för radiatorkrets.

HVAC 1

Värmesystem med 2 -vägsreglering och variabelt flöde.

HVAC 2

Värmesystem med 2 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

HVAC 3

Värmesystem med 3-vägsreglering.

HVAC 4

Värmesystem med 3 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

HVAC 5

Värmesystem med 3 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

HVAC 6

Värmesystem med 2 -vägsreglering och variabelt flöde.

HVAC 7

Värmesystem med 2 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

HVAC 8

Värmesystem med 3-vägsreglering.

HVAC 9

Värmesystem med 3 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

HVAC 10

Värmesystem med 3 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

HVAC 11

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med ställdon för reglering av värmesystem.

Produkter

GRA100
HVAC 12

Lufthanteringssystem som kontrollerar flödestemperaturen till värme-/kylaggregat

Produkter

VRC260
VÄRMEPUMP 1

Värmepump med värmeslinga och tappvarmvattentank.

VÄRMEPUMP 2

Värmepump med högre flödeskrav.

VÄRMEPUMP 3

Värmepump med höga flödeskrav.

VÄRMEPUMP 4

Värmepumpsapplikation med extra värmekälla som reserv.

Produkter

VZC, VZD
VÄRMEPUMP 5

Värmepumpsapplikation med vridande styrdon och reglering.

Produkter

VRB140 90C
VÄRMEPUMP 6

Värmepumpsapplikation med en pumpgrupp utrustad med en bivalent ventil och en reglering.

FASTBRÄNSLE 1

Effektiv laddning av ackumulatortank.

Produkter

LTC300
FASTBRÄNSLE 2

Effektiv laddning av ackumulatortank med valfri cirkulationspump.

Produkter

VTC300 VTC500 ATA200
FASTBRÄNSLE 3

Effektiv laddning av ackumulatortank med elektrisk reglering.

Produkter

VRG130 CRA110
FASTBRÄNSLE 4

Effektiv och snabb laddning av ackumulatortank med elektrisk reglering.

Produkter

VRB140 CRA110
FASTBRÄNSLE 5

Effektiv laddning av ackumulatortank med tillgänglig säkerhetsutrustning.

Produkter

LTC300 ATA200 CTF150
FASTBRÄNSLE 6

Fastbränsleapplikation med reservvärmekälla.

Produkter

VTC500 VRB140 90C
FASTBRÄNSLE 7

Komplett fastbränsleapplikation med tappvarmvatten och solenergisystem.

FASTBRÄNSLE 8

Pumpgrupp med bivalent ventil tillsammans med ställdon för fastbränsleapplikation.

Produkter

GBA100
OLJA OCH GAS 1

Ventilreglerad radiatorkrets.

Produkter

VRG130 CRB100
OLJA OCH GAS 2

Ventilreglerad radiatorkrets med höjd returtemperatur.

Produkter

VRG140 CRB100 90C
OLJA OCH GAS 3

Modulerande värmekälla med radiatorkrets och fristående golvvärme.

Produkter

VTA370, VTA570
OLJA OCH GAS 4

Radiatorkrets tillsammans med en golvvärmezon.

OLJA OCH GAS 5

Radiatorkrets med flera golvvärmezoner.

OLJA OCH GAS 6

Termosifonsystem tillsammans med extra panna.

OLJA OCH GAS 7

Termosifonsystem tillsammans med extra panna med justerbar fördelningstemperatur.

Produkter

VMD300
OLJA OCH GAS 8

Solid fuel system with additional boiler.

OLJA OCH GAS 9

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med reglering för radiatorkrets.

Produkter

GRC100, GRC200
VARMVATTEN 1

Tappvarmvatteninstallation med asymmetriskt flöde.

VARMVATTEN 2

Tappvarmvatteninstallation med symmetriskt flöde.

VARMVATTEN 3

Tappvarmvatten med reglering både centralt och vid tappstället.

VARMVATTEN 4

Tappvarmvatten med en kompakt ventilkombination.

Produkter

VMB400, VMB500
VARMVATTEN 5

Termosifonsystem tillsammans med extra panna.

VARMVATTEN 6

Termosifonsystem tillsammans med extra panna med justerbar fördelningstemperatur.

Produkter

VMD300
VARMVATTEN 7

Pumpgrupp för att optimera energitransporten i tappvarmvattenapplikation.

VARMVATTEN 8

Indirekt temperaturreglering av varmvatten med tappvatten-reglering CRS130.

VARMVATTEN 12

Tappvarmvattensystem med cirkulation

VARMVATTEN 13

Indirekt temperaturreglering av tappvarmvatten med reglering CRS130 och flödesbegränsningsventil VTF320

RADIATORER 1

3-vägs ventilreglerad radiatorkrets.

RADIATORER 2

4-vägs ventilreglerad radiatorkrets.

RADIATORER 3

3-vägsventil tillsammans med reglering för radiatorkrets.

Produkter

VRG130 CRB100 90C
RADIATORER 4

4-vägsventil tillsammans med reglering för radiatorkrets.

Produkter

VRG140 CRB100 90C
RADIATORER 5

4-vägs bivalent tillsammans med reglering för radiatorkrets.

Produkter

VRB140 CRB100 90C
RADIATORER 6

Värmesystem med radiatorkrets och golvvärme.

RADIATORER 7

Värmesystem med fristående radiatorkrets och golvvärme.

RADIATORER 8

Bivalent värmesystem med fristående radiatorkrets och golvvärme.

Produkter

VRB140 CRB100 90C
RADIATORER 10

Pumpgrupp med direktförsörjning för att transportera energi så effektivt som möjligt.

Produkter

GDA100
GOLVVÄRME 1

Termostatiskt reglerad golvvärme med en zon.

Produkter

VTA370, VTA570
GOLVVÄRME 2

Termostatiskt reglerad golvvärme med flera zoner.

Produkter

VTA370, VTA570
GOLVVÄRME 3

Konstanttemperaturreglerad golvvärme med flera zoner.

Produkter

VRG130 CRA110
GOLVVÄRME 4

Inom-/utomhusreglerad golvvärme med flera zoner.

Produkter

VRG130 CRB100 90C
GOLVVÄRME 5

Värmesystem med radiatorkrets och golvvärme.

GOLVVÄRME 6

Värmesystem med fristående radiatorkrets och golvvärme.

GOLVVÄRME 7

Bivalent värmesystem med fristående radiatorkrets och golvvärme.

Produkter

VRB140 CRB100 90C
GOLVVÄRME 8

Pumpgrupp med bivalent ventil tillsammans med ställdon för reglering av golvvärme.

GOLVVÄRME 9

Pumpgrupp med termostatisk fast temperaturreglering för golvvärme.

Produkter

GFA100
GOLVVÄRME 10

Termostatiskt reglerad golvvärme med en zon.

Produkter

VTG140
KYLA 1

System med både värme och kyla.

KYLA 2

Kylsystem med 3-vägsreglering och cirkulation.

KYLA 3

Kylsystem med 2-vägsreglering och variabelt flöde.

KYLA 4

Kylsystem med 3-vägsreglering och cirkulation.

KYLA 5

Kylsystem med 2-vägsreglering och variabelt flöde.

KYLA 6

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med ställdon för reglering av kylsystem.

Produkter

GRA100
FJÄRRVÄRME 1

Tappvarmvattenreglering i understationer för fjärrvärme.

FJÄRRVÄRME 2

Tappvarmvattenreglering och termostatisk golvvärmereglering med fjärrvärme.

FJÄRRVÄRME 3

Tappvarmvattenreglering och reglering av golvvärme för system med fjärrvärme.

FJÄRRVÄRME 4

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med reglering för fjärrvärmesystem.

FJÄRRVÄRME 5

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med reglering för fjärrvärmesystem.