SOLENERGI 4

Solenergisystem med laddning på 3 nivåer till ackumulatortanken.