Shuntgrupper

Ny

DAA100, DDA100

Dubbel shuntgrupp, direktförsörjning/blandningsfunktion
ESBE:s dubbla shuntgrupper i kompakt design för alla värmeinstallationer med två värmekretsar. Shuntgrupperna har integrerade fördelarbalkar med funktion för hydraulisk separation och finns i två versioner: kombination av blandningsfunktion och direktförsörjning eller dubbelblandningsfunktion.
Ny

GBA200

Shuntgrupper, bivalent funktion
ESBE:s GBA200-serie omfattar shuntgrupper som är avsedda för värmecirkulation där det krävs flödestemperaturreglering och effektiv användning av energi.
Ny
Ny
Ny

GRA200, GRA300

Shuntgrupp, blandningsfunktion
ESBE:s GRA200- och GRA300-serier omfattar shuntgrupper utrustade med shuntventil och ställdon. Shuntgrupperna är utformade för värmesystem där reglering av värmekretsens temperatur krävs.
Ny

GST200

Laddshuntgrupp, termostatisk blandningsfunktion
Laddshuntgrupperna ur GST200-serien är avsedda för returtemperaturreglering i vilken typ av fastbränslepanna som helst. GST200-seriens Laddshuntgrupper levereras med en termostatisk laddventil ur VTC400-serien för temperaturreglering.

GMA300

Fördelarbalk
Serien GMA300 består av fördelarbalkar för två eller tre shuntgrupper med isolering enligt EnEV2014 och väggkonsoler.