Fastbränsleprodukter

SFK100

SFK100-serien är en laddgrupp avsedd för fastbränslepannor

LTC200

Serie LTC200 är en laddgrupp med integrerad högeffektiv pump.

VTC500

Serie VTC500 är en termisk ventil som används för fastbränslepannor på upp till 150 kW.

VTC400

Serien VTC400 utgörs av laddventiler med högre Kvs-värden och flexibilitet. Finns med fast och justerbar temperaturinställning.

VTC300

Serie VTC300 är en kompakt och exakt laddventil som används för fastbränslepannor på upp till 30 kW.

ATA200

Serie ATA200 är en enhet för reglering av fastbränselpannors temperatur.

VST200

Serie VST200 hindrar att temperaturen blir för hög i fastbränslepannor.

CTF200

ESBE serie CTF200 rökgastermostat är avsedd för omkoppling vid användning av flera värmeaggregat.

CTF150

Serie CTF150 används vanligtvis för till/från-styrning av cirkulationspumpar och laddgrupper.