Rökgastermostat

CTF200

  • Omkopplingstemperatur mellan 40 och 160 °C
  • På/av-brytare baserad på rökgastemperatur

ESBE serie CTF200 är ett elektromekaniskt temperaturstyrdon/återställningsbar begränsare för omställning mellan fastbränslepannor till olje- eller gaspannor som är avsedd att användas i värmeanläggningar med flera värmeaggregat.

Produktsortiment

CTF27x

CTF271_Flue gas thermostat_56020300.png
CTF200 front_A-01.png
CTF200 side_A-01.png
Art.nr. Referens Brytarens temperaturområde [°C] Max. temperatur sond [°C] Vikt [kg] RSK-nr.
56020300 CTF271 40 - 160 750 0,26 6566784
Installationssupport

Installationsexempel

Installationsexempel

Dokument

Namn Ladda ner
Bruksanvisning CTF200 Ladda ner
Tekniska data

Tekniska data

Kapslingsklass: IP40 (EN 60529)
Bryteffekt: märkspänningsområde: 40 till 250 VAC;
nominellt spänningsområde: 0,5 till 16(2,6)A
Hysteres: 11K ± 5,5K
Dykrör: Ø6,35 mm, längd 150 mm
Vikt: 0,255 kg (utan rör)
Omgivningstemperatur, Lagring: max. +70 °C
Omgivningstemperatur, Drift: -25 °C till +75 °C
Material, Lock: Polykarbonat (PC)
Material, Hölje: förstärkt polyamid (PA)
Material, Temperatursond: Rostfritt stål
Material, Dykrör: Rostfritt stål

Konformitet

Konformitet
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU

Elkoppling

se Bruksanvisning
Nedladdningsområde

Nedladdningsområde

Typ Förhandsgranska Ladda ner
Produktdatablad CTF2000 download
Bruksanvisning CTF200 download
Certifikat Konformitetsdeklaration, CTF200 (en) download
Certifikat Konformitetsdeklaration UK CA, CTF200 (en) download
Certifikat UKRSEPRO-certifikat (UA) download
Bild CTF200, high res download
2D-bild CTF200 download