ESBE Linjära ventiler | 2- och 3-vägs reglerventiler

VLG100

Fläktkonvektorventil
ESBE-serien VLG100 omfattar linjära ventiler som passar för kontroll av värmt och kylt vatten i uppvärmningssystem, luftkonditioneringsanläggningar och fläktkonvektorenheter

VLF100

Reglerventil PN6
Serie VLF är 3-vägs reglerventiler med flänsanslutning PN6, lämpliga för blandning och flödesreglering upp till 6 bar.

VLA100

Reglerventil PN16
Serie VLA är 2- och 3-vägs reglerventiler lämpliga för blandning och flödesreglering upp till 16 bar.

VLA300, VLB300

Reglerventil PN16
Serie VLA-VLB är 2- och 3-vägs reglerventiler med flänsanslutning PN16 och högre flödeshastigheter , lämpliga för blandning och flödesreglering upp till 16 bar.

VLE100

Reglerventil PN16
Serie VLE är 2-och 3-vägs reglerventiler lämpliga för blandning, fördelning (ΔP< 50kpa) och flödesreglering upp till 16 bar.

VLE300

Reglerventil PN16
Serie VLE325 är en 2-vägs PN16-flänsad reglerventil särskilt avsedd för utbyte av STL-ventiler i befintliga applikationer för flödesreglering upp till 16 bar.