Komplementprodukter

TIA100

ESBE TIA100 termostat är avsedd för automatisk temperaturreglering i värmeanordningar.

TIB100

ESBE TIB100 är en kombination av termostat avsedd för automatisk temperaturreglering och säkerhetsfunktioner i värmeaggregat.

TSA100

ESBE TSA100 är en yttermostat som är avsedd för automatisk temperaturreglering i värmekretsar.

VMA200

ESBE ventilrörsserie VMA200 är inloppsventiler i tappvarmvattensystem.

VSB100

ESBE säkerhetsventiler serie VSB100 används för att säkra tappvarmvattensystem mot övertryck.
Ny

VFA200

ESBE Påfyllningsventiler serie VFA200 för påfyllning av värmesystem och andra slutna vätskesystem.

VDA100

ESBE avtappningsventiler serie VDA100, avtappningsventiler för pannor, varmvattenberedare, rör, o.s.v.

VCA100

ESBE patronbackventiler serie VCA100, patronbackventiler för invändig användning i rör.

VVA100

ESBE vakuumventiler serie VVA100, avsedda som återsugningsskydd.

XAA100

ESBE stödhylsa för kopparrör serie XAA100, avsedda som stödhylsor för kopparrör.