TSA122_86900200.png TSA112_86900300.png
TSA122_86900200.png TSA112_86900300.png

Kontakttermostat

TSA100

  • In- och utvändig inställning
  • På/av-princip
  • Enkel installation

ESBE TSA100 är en PÅ/AV-termostat som består av en temperatursond som är ansluten till en strömbrytare. Strömbrytaren kan användas för till-/frånkoppling på basis av temperaturmätning, en elektrisk anordning t.ex. en pump, panna osv.

Produktsortiment

TSA1xx

TSA112_86900300.png
TSA122_86900200.png
TSA1x2 front_A-01.png
TSA112, TSA122
TSA1x2 side_A-01.png
TSA121_86900100.png
TSA121 front_A-01.png
TSA121
TSA121 side_A-01.png
Art.nr. Referens Reglerområde Kontaktklass Kapslingsklass Vikt [kg] Anmärkning RSK-nr.
86900100 TSA121 40 - 70°C ± 5°C (C-2) 10A IP40 0,18 Intern inställning 5514189
86900200 TSA122 20 - 90°C (C-1) 10A / (C-2) 6A 250V AC IP30 0,15 Extern inställning 5514190
86900300 TSA112 20 - 90°C (C-1) 10A / (C-2) 6A 250V AC IP30 0,14 Intern inställning 5514191
Installationssupport
Tekniska data

Tekniska data

Kontaktklass: se tabell
Kapslingsklass: se tabell
Reglerområde: se tabell
Gränslägestemperatur: 125°C;

TSA121 - fast 60°C
Omgivningstemperatur, max.: 80 °C;

TSA121 - 55 °C
Temperaturdifferens: ΔT 8 ± 2K
Material, Kåpa: Plast
Material, Givare: Koppar
LVD 2014/35/EU
RoHS3 2015/863/EU

Elkoppling

se Bruksanvisning
Nedladdningsområde

Nedladdningsområde

Typ Förhandsgranska Ladda ner
Produktdatablad TSA100 download
Bruksanvisning TSA112, TSA122 download
Bruksanvisning TSA121 download
Certifikat Konformitetsdeklaration TSA100 (en) download
Certifikat Konformitetsdeklaration UK CA, TSA100 (en) download
Certifikat UKRSEPRO-certifikat (UA) download
Bild TSA112, high res download
Bild TSA121, high res download
Bild TSA122, high res download
2D Bild TSA112, TSA122 download
2D Bild TSA121 download