Zawory grzybkowe

VLG100

Zawory ESBE serii VLG100 są zaworami grzybkowymi odpowiednimi do kontrolowania przepływu czynnika grzewczego lub chłodniczego w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i klimakonwektorach.

VLF100

Seria VLF to 2- i 3-drogowe zawory regulacyjne z przyłączem kołnierzowym PN6 do obsługi mieszania i regulacji przepływu przy ciśnieniu do 6 barów.

VLA100

Seria VLA to 2- i 3-drogowe zawory regulacyjne do obsługi mieszania i regulacji przepływu przy ciśnieniu do 16 barów.

VLA300, VLB300

Seria VLA-VLB to 2- i 3-drogowe zawory regulacyjne z przyłączem kołnierzowym PN16 i wyższymi wskaźnikami przepływu do obsługi mieszania i regulacji przepływu przy ciśnieniu do 16 barów.

VLE100, VLE200

Seria VLE to 2- i 3-drogowe zawory regulacyjne do obsługi mieszania, przełączania (delta P< 50 kPa) i regulacji przepływu przy ciśnieniu do 16 barów.

VLE300

Seria VLE325 to 2-drogowy zawór regulacyjny z kołnierzem PN16, zaprojektowany specjalnie jako zamiennik zaworów STL w istniejących zastosowaniach, do regulacji przepływu przy ciśnieniu do 16 barów.

VLC100, VLC200

Seria VLC125-225 to 2-drogowe zawory regulacyjne z przyłączem kołnierzowym PN25 do regulacji przepływu przy ciśnieniu do 25 barów.

KTB112

Zestawy przyłączy ESBE do zaworów z gwintem zewnętrznym.

KSB114

Zestawy przyłączy ESBE do zaworów z gwintem zewnętrznym.