Zawory grzybkowe ESBE | 2-drogowe i 3-drogowe zawory regulacyjne

VLG100

Zawory do klimakonwektorów
Zawory ESBE serii VLG100 są zaworami grzybkowymi odpowiednimi do kontrolowania przepływu czynnika grzewczego lub chłodniczego w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i klimakonwektorach.

VLF100

Zawór regulacyjny PN6
Seria VLF to 3-drogowe zawory regulacyjne z przyłączem kołnierzowym PN6 do obsługi mieszania i regulacji przepływu przy ciśnieniu do 6 barów.

VLA300, VLB300

Zawór regulacyjny PN16
Seria VLA-VLB to 2- i 3-drogowe zawory regulacyjne z przyłączem kołnierzowym PN16 i wyższymi wskaźnikami przepływu do obsługi mieszania i regulacji przepływu przy ciśnieniu do 16 barów.

VLE100

Zawór regulacyjny PN16
Seria VLE to 2- i 3-drogowe zawory regulacyjne do obsługi mieszania, przełączania (ΔP< 50 kPa) i regulacji przepływu przy ciśnieniu do 16 barów.

VLE300

Zawór regulacyjny PN16
Seria VLE325 to 2-drogowy zawór regulacyjny z kołnierzem PN16, zaprojektowany specjalnie jako zamiennik zaworów STL w istniejących zastosowaniach, do regulacji przepływu przy ciśnieniu do 16 barów.