POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY ESBE 

 

PODSTAWOWE ZASADY  

Grupa ESBE AB i jej spółki zależne zobowiązują się szanować i chronić dane osobowe oraz prywatność użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami branżowymi i innymi obowiązującymi normami.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (RODO) administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w firmie jest ESBE AB, nr rejestracyjny spółki 556269-6319. Spółki zależne ESBE GmbH, ESBE S.a.r.l, ESBE S.r.l. i ESBE HYDRONIC SYSTEMS Sp. z o.o. są administratorami procesu przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych przez nich odpowiednich działań.

 

KONTAKT  

W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkowników, dotyczących na przykład tego, jakie dane możemy zapisywać, lub jeśli użytkownik chciałby zażądać korekty lub usunięcia swoich danych, należy skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres:dpo@esbe.eu

 

GROMADZENIE DANYCH  COLLECTING DATA 

Za pośrednictwem naszych stron internetowych Grupa ESBE AB i jej spółki zależne oferują użytkownikom możliwość zamawiania materiałów pomocniczych lub zarejestrowania się w celu otrzymywania naszego biuletynu. Na tych stronach otrzymujemy dane dotyczące imienia, nazwiska i danych kontaktowych użytkowników oraz inne informacje niezbędne do zrealizowania zamówień użytkowników. W celu doskonalenia naszych usług i produktów, oraz spersonalizowania komunikacji z użytkownikiem, możemy również poprosić o podanie dodatkowych informacji dotyczących prywatnych i zawodowych zainteresowań użytkownika, miejsca zamieszkania itp. Gdy użytkownik kontaktuje się nami, składa zamówienie lub reklamację, zwraca towary lub w przypadku dostarczania przez nas towarów lub usług na przykład za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub osobiście, dane osobowe użytkownika zostaną zapisane w naszym systemie i wykorzystane w celach administracyjnych. Dane użytkownika mogą być również wykorzystywane do analiz rynku i zachowań klientów, monitorowania lub rozwoju usług Grupy ESBE AB oraz w celach marketingowych. Dane osób kontaktowych w spółkach będą zapisywane w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, działu/jednostki, adresu e-mail i stanowiska. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zapisywane będą również indywidualne numery identyfikacyjne, ponieważ są to także numery rejestracyjne firmy.

 

BEZPIECZEŃSTWO  SECURITY 

Grupa ESBE AB i jej spółki zależne chronią dane osobowe użytkowników za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym i zapewnić poprawność wrażliwych danych osobowych, stosujemy szyfrowanie podczas ich przetwarzania. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkownika były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak w przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika do kraju spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego podpiszemy z firmą/organizacją odbierającą dane umowę regulującą przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych, aby upewnić się, że poziom ochrony jest równoważny poziomowi ochrony na terytorium UE/EOG, na przykład poprzez umieszczenie w umowie standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

PLIKI COOKIE  

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe tworzone przez odwiedzane strony internetowe, wysyłane do przeglądarki użytkownika. Pliki cookie są przechowywane w pamięci komputera użytkownika, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Grupa ESBE AB i jej spółki zależne używają plików cookie, aby śledzić preferencje dotyczące kraju i języka, obsługiwać funkcję „Ulubione” i usprawniać korzystanie z naszych stron internetowych. Nie używamy plików cookie do gromadzenia danych osobowych. Użytkownik może odwiedzać wszystkie sekcje na naszej strony internetowej, bez otrzymywania plików cookie. Aby zrozumieć, jak odwiedzający korzystają z naszych stron internetowych, używamy Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc. („Google”). Generowane informacje są wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na terytorium UE/EOG firma Google będzie używać skróconego adresu IP użytkownika, stosując anonimizację IP. Jednak w Stanach Zjednoczonych adres IP będzie skracany wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć wszelkie istniejące pliki cookie ze swojego komputera. Różne przeglądarki stosują różne metody wyłączania plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w funkcji Pomocy w swojej przeglądarce.

 

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

 

 

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 

Grupa ESBE AB i jej spółki zależne przetwarzają i wykorzystują dane dostarczone przez użytkowników w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników i doskonalenia świadczonych usług. Grupa ESBE AB i jej spółki zależne nigdy nie przekazują danych osobowych użytkownika bez jego zgody, chyba że zgodnie z obowiązującym prawem lub jeśli jest to wymagane w związku z zamówieniem na produkt lub usługę złożonym przez użytkownika. Żadne dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji działań, takich jak adres doręczenia przesyłki przekazywany przewoźnikom. Czasami zatrudniamy podwykonawców, którzy wspomagają świadczenie naszych usług, np. zapewniając systemy informatyczne, usługi operacyjne lub hostingowe, analizy ruchu na stronie i wysyłkę biuletynów. Udostępniając dane osobowe użytkowników podmiotowi zewnętrznemu, będziemy zawierać z nim umowę, aby mieć pewność, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane w odpowiedni sposób. Grupa ESBE AB i jej spółki zależne nigdy świadomie nie wykorzystują danych dotyczących dzieci lub małoletnich, ani nie podejmują działań marketingowych skierowanych do dzieci lub małoletnich.

 

WYCIĄGI Z REJESTRU, KOREKTA I USUNIĘCIE DANYCH 

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko na czas trwania relacji klient–dostawca między firmami i tak długo, jak jest to wymagane w celu realizacji zamówień, dostaw, fakturowania, obsługi reklamacji i zwrotów oraz aby umożliwić korzystanie z praw gwarancyjnych. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych oraz zażądać przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie w zakresie ograniczonym do realizacji zamierzonego celu. Użytkownik zachowuje prawo do uniknięcia bezpośrednich działań marketingowych oraz odmowy wykorzystywania jego danych osobowych w tym celu. W przypadku żądania wyciągu z rejestru, korekty lub usunięcia danych osobowych należy skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres: dpo@esbe.eu Użytkownicy, którzy zarejestrowali się, aby otrzymywać nasz biuletyn, mogą wyrejestrować się z naszej listy mailingowej. Opcja rezygnacji jest dostępna w każdym biuletynie.

 

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH  

Należy pamiętać, że klikając łącza pojawiające się na naszych stronach internetowych, użytkownik może zostać przekierowany do innych witryn, które mają inne regulacje dotyczące prywatności niż opisane w tym dokumencie. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem: 25 maja 2018 r