Grupy pompowe

GDA300

Grupa pompowa, bezpośrednia
Urządzenia ESBE serii GDA300 to kompaktowe grupy pompowe przeznaczone do zastosowań z zasilaniem bezpośrednim, w których wymagane jest zapewnienie jak najefektywniejszego transportu energii

GDA100

Grupa pompowa, bezpośrednia
Urządzenia ESBE serii GDA100 to grupy pompowe z zasilaniem bezpośrednim przeznaczone do zastosowań, w których wymagane jest zapewnienie jak najefektywniejszej dystrybucji energii.

GDF100

Grupa pompowa, bezpośrednia
Urządzenia ESBE serii GDF100 to grupy pompowe z zasilaniem bezpośrednim przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest dystrybucja energii

GMA400, GMA500

Rozdzielacz
Seria GMA400 i GMA500 to rozdzielacze do grup pompowych, wyposażone w obudowę izolacyjną zgodną z wymogami dyrektywy EnEV 2014 oraz wsporniki do montowania na ścianie.

GMA300

Rozdzielacz
Seria GMA300 to rozdzielacz do 2 lub 3 grup pompowych, wyposażone w izolację zgodną z wymogami dyrektywy EnEV 2014 oraz uchwyty do montowania na ścianie.