Grupy pompowe

GDA300

Urządzenia ESBE serii GDA300 to kompaktowe grupy pompowe przeznaczone do zastosowań z zasilaniem bezpośrednim, w których wymagane jest zapewnienie jak najefektywniejszego transportu energii

GFA300

Urządzenia ESBE serii GFA300 to kompaktowe grupy pompowe przeznaczone do obiegów grzewczych, w których wymagana jest stała regulacja temperatury

GRA300

Urządzenia ESBE serii GRA300 to kompaktowe grupy pompowe przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest doskonała regulacja przepływu i temperatury

GDA100

Urządzenia ESBE serii GDA100 to grupy pompowe z zasilaniem bezpośrednim przeznaczone do zastosowań, w których wymagane jest zapewnienie jak najefektywniejszej dystrybucji energii.

GFA100

Urządzenia ESBE serii GFA100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów grzewczych, w których wymagana jest stała regulacja temperatury.

GRA100

Urządzenia ESBE serii GRA100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów ogrzewania, w których wymagana jest doskonała regulacja przepływu i temperatury.

GRC100, GRC200

Urządzenia ESBE serii GRC to grupy pompowe mieszające przeznaczone do obiegów grzewczych, w których wymagana jest doskonała regulacja przepływu i temperatury zewnętrznej.

GBA100

Urządzenia ESBE serii GBA100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów grzewczych, w których wymagana jest regulacja temperatury przepływu i wydajne wykorzystanie energii.

GST100

Urządzenia serii GST100 są dostarczane z 3-drogowym termostatycznym zaworem mieszającym, który jest dostępny w dwóch wersjach: ze stałą lub regulowaną nastawą temperatury.

GDF100

Urządzenia ESBE serii GDF100 to grupy pompowe z zasilaniem bezpośrednim przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest dystrybucja energii

GFF100

Urządzenia ESBE serii GFF100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów ogrzewania, w których wymagane jest sterowanie stałotemperaturowe

GRF100

Urządzenia ESBE serii GRF100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów ogrzewania, w których wymagana jest regulacja przepływu i temperatury

GMA300

Seria GMA300 to rozdzielacz do 2 lub 3 grup pompowych, wyposażone w izolację zgodną z wymogami dyrektywy EnEV 2014 oraz uchwyty do montowania na ścianie.

GMA400, GMA500

Seria GMA400 i GMA500 to rozdzielacze do grup pompowych, wyposażone w obudowę izolacyjną zgodną z wymogami dyrektywy EnEV 2014 oraz wsporniki do montowania na ścianie.