SOLENERGI 3

Solenergisystem med laddning på 2 nivåer till ackumulatortanken.