HVAC 12

Lufthanteringssystem som kontrollerar flödestemperaturen till värme-/kylaggregat