OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 12

System przesyłu powietrza służący do kontrolowania temperatury przepływu w kierunku urządzeń grzewczych/chłodzących