TAPPVARMVATTEN 1

Tappvarmvatteninstallation med asymmetriskt flöde.