SOLENERGI 9

Solenergisystem med maximalt utnyttjande av skiktningen i ackumulatortanken.