OLJA OCH GAS 13

Gaspanna med ESBE fördelarskåp för system där flera värmekretsar används. ESBE fördelarskåp rekommenderas för att distribuera värmeförsörjningen till de olika kretsarna via individuella ESBE shuntgrupper.