SOLENERGI 7

Solenergisystem med extra reserv för tappvarmvattensystem.