SOLENERGI 10

Större solenergisystem med prioriterad laddning av ackumulatortanken.