SOLENERGI 8

Solenergisystem med extra reserv för tappvarmvattensystem.