FASTBRÄNSLE 11

Returtemperaturenheten är designed för fastbränsleapplikationer där returtemperaturreglering krävs.