FASTBRÄNSLE 12

Returtemperaturenheten är designed för fastbränsleapplikationer där returtemperaturreglering krävs.