SOLENERGI 5

Solenergisystem med laddning på 3 nivåer till ackumulatortanken.