ALG438_B.png
ALG438_B.png

Ställdon

ALG400

  • Ställdonet passar perfekt för ESBE-ventiler i VLG100-serien
  • Kan fås med olika styrsignaler
  • Enkel att montera med den gängade ringmuttern
  • Slaglängdsindikator på ställdonet

ESBE-serien ALG400 omfattar termoelektriska ställdon som lämpar sig för fläktkonvektorventiler i ESBE-serien VLG100 för både uppvärmning och kylning. Ställdonet har en ställkraft på 140 N och en slaglängd på 2,5 mm. Ställdonet kan enkelt monteras på ventilen med hjälp av den gängade ringmuttern. Serien omfattar tre versioner.

Ställdonen finns i versioner för 24 V AC/DC och 230 V AC med 2-punkts styrsignal, och i en 24 V AC-version med proportionell styrsignal.
Produktsortiment

ALG43x

ALG434.png
ALG438_B.png
ALG434 front_A-01.png
ALG434, ALG436
ALG438 front_A-01.png
ALG438
blank-01.png
blank_2.png
ALG400 top_A-01.png
Art.nr. Referens Anslutningsspänning Styrsignal Ställkraft [N] Slaglängd [mm] Gångtid [s] Vikt [kg] RSK-nr.
22500100 ALG434 110-230V AC 2-punkt 140 2,5 Se tabell 0,15 5362340
22500200 ALG436 24V AC/DC 2-punkt 140 2,5 Se tabell 0,15 5362341
22500300 ALG438 24V AC Proportionell 140 2,5 Se tabell 0,17 5362339
Installationssupport

Montering

Montering
Monteringspositioner
Installationsmått

Dokument

Namn Ladda ner
Bruksanvisning ALG400 Ladda ner
Tekniska data

Tekniska data

Nätspänning: ALG434: 110-230V AC, 50/60 Hz;
ALG436: 24V AC, 50/60 Hz / 24V DC;
ALG438: 24V AC, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid start: ALG434 (230V): 50W;
ALG434 (110V): 12W;
ALG436: 4W;
ALG438: 5W
Effektförbrukning under gång: 1,8W
Slaglängd: 2,5 mm
Ställkraft: 140 N
Styrsignal: ALG434/ALG436: 2-point;
ALG438: 0 - 10V DC
Kapslingsklass: IP44 (vertikal montering)
Skyddsklass: II
Vikt: ALG434/ALG436: 0,15 kg;
ALG438: 0,17 kg
Material: Självslocknande Technopolymer-hölje V0
Omgivningstemperatur: max.: +50 °C
Omgivningstemperatur: min.: +2 °C

Konformitet

Konformitet
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
SI 2016 nr. 1101
SI 2016 nr. 1091
SI 2012 nr. 3032

Elkoppling

se Bruksanvisning
Nedladdningsområde

Nedladdningsområde