Radiátory 5

Čtyřcestný bivalentní ventil spolu s regulátorem pro radiátorový okruh.