ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY ESBE

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY 

Společnost ESBE AB a její dceřiné společnosti se zavazují respektovat a chránit vaše osobní údaje a vaše soukromí v souladu s platnými právními předpisy, průmyslovými předpisy a dalšími příslušnými normami.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ESBE AB, reg. č. 556269-6319, je správcem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU) 2016/679, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci společnosti. Dceřiné společnosti ESBE GmbH, ESBE S.a.r.l., ESBE S.r.l. a ESBE HYDRONIC SYSTEMS Sp. z o.o. jsou správci zpracování osobních údajů v rámci svých činností.

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů, například jaké údaje jsme mohli zaregistrovat, nebo chcete požádat o opravu či vymazání vašich údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese dpo@esbe.eu.

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY UCHOVÁNÍ DAT

Společnost ESBE AB a její dceřiné společnosti vám prostřednictvím našich webových stránek nabízejí možnost objednat si podpůrné materiály nebo se zaregistrovat k odběru našeho zpravodaje. Na těchto webových stránkách získáváme údaje o vašem jménu a kontaktních údajích, jakož i další informace nezbytné k vyřízení vašich požadavků. Abychom mohli zlepšovat naše služby a produkty a abychom mohli přizpůsobit naši komunikaci s vámi, můžeme vás také požádat o poskytnutí dalších informací týkajících se vašich osobních nebo profesních zájmů, místa bydliště a podobně. Když nás kontaktujete, učiníte objednávku, podáte stížnost, vrátíte zboží nebo když vám doručíme zboží či služby například prostřednictvím internetu, telefonu nebo osobně, vaše osobní údaje budou zaznamenány v našem systému a použity pro administrativní účely. Vaše údaje mohou být rovněž použity pro analýzy trhu a zákazníků, monitorování nebo rozvoj služeb společnosti ESBE AB a pro marketingové účely. Kontaktní pracovníci společností budou evidováni podle jména, adresy, telefonního čísla, oddělení/odboru, e-mailové adresy a pracovní pozice. V případě živnostníků budou zapsána také osobní identifikační čísla, která jsou zároveň registračním číslem společnosti.

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZABEZPEČENÍ

Společnost ESBE AB a její dceřiné společnosti chrání vaše osobní údaje pomocí vhodných technických a organizačních opatření. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu a zajistili správnost, používáme při zpracování citlivých osobních údajů šifrování. Vždy se snažíme zajistit, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány v rámci EU/EHP. Pokud jsou však vaše osobní údaje předávány do země mimo EU/EHP, uzavřeme s přijímající společností/organizací smlouvu upravující předávání a zpracování osobních údajů, abychom zajistili, že úroveň ochrany bude rovnocenná úrovni ochrany v EU/EHP, například bude obsahovat standardní doložky schválené Evropskou komisí.

 

SOUBORY COOKIE 

Soubory cookie jsou malé textové soubory vytvořené navštívenými webovými stránkami a odeslané do vašeho prohlížeče. Soubory cookie se ukládají do paměti vašeho počítače, pokud k tomu dáte souhlas. Společnost ESBE AB a její dceřiné společnosti používají soubory cookie ke sledování preferencí zemí a jazyků, pro funkci Moje oblíbené a k usnadnění používání našich webových stránek. Soubory cookie nepoužíváme ke shromažďování osobních údajů. V opačném případě můžete navštívit všechny sekce našich webových stránek bez přijímání souborů cookie. Abychom zjistili, jak návštěvníci používají naše webové stránky, používáme službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. ("Google"). Vytvořené informace jsou obvykle odesílány a ukládány na server společnosti Google ve Spojených státech. V rámci EU/EHP společnost Google zkrátí vaši IP adresu pomocí anonymizace IP. V USA však bude zkrácena pouze za výjimečných okolností. IP adresa odeslaná z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics se nekompiluje s jinými údaji společnosti Google. Můžete se sami rozhodnout, zda chcete soubory cookie přijímat, nebo ne, a to změnou nastavení prohlížeče. Stávající soubory cookie můžete ze svého počítače kdykoli vymazat. Různé prohlížeče používají různé způsoby zakázání souborů cookie, další informace naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Podrobnější informace najdete v našich  Zásadách používání souborů cookie.

 

POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ESBE AB a její dceřiné společnosti zpracovávají a používají vámi poskytnuté údaje, aby mohly uspokojit vaše potřeby a nabídnout vám lepší služby. Společnost ESBE AB a její dceřiné společnosti nikdy nepředávají vaše údaje bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to v souladu s platnými právními předpisy nebo kdy je to nutné v souvislosti s objednávkou produktu nebo služby, kterou jste u nás zadali. Žádné osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou údajů, které jsou nezbytné pro plnění našich závazků, jako jsou informace o doručovací adrese dopravcům. Někdy využíváme subdodavatele k usnadnění poskytování našich služeb, např. IT systémů, provozních a hostingových služeb, analýzy návštěvnosti webu a rozesílání newsletterů. V případě, že vaše osobní údaje sdílíme s třetí stranou, uzavřeme smlouvu, která zajistí, že vaše údaje budou zpracovávány uspokojivým způsobem. Společnost ESBE AB a její dceřiné společnosti nikdy záměrně nevyužívají údaje od dětí nebo nezletilých osob ani se nezapojují do marketingu zaměřeného na ně.


 

 

VÝPISY Z REJSTŘÍKU, OPRAVY A VÝMAZY

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou mezi společnostmi existuje vztah zákazník/dodavatel a která je nutná k provádění objednávek, dodávek, fakturaci, vyřizování stížností a vrácení zboží a k uplatnění práv, jako jsou záruky. Máte právo požádat o výmaz osobních údajů, které o vás zpracováváme, a můžete požádat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili na zamýšlený účel. Vždy máte právo vyhnout se přímému marketingu a můžete vznést námitku proti použití vašich osobních údajů k tomuto účelu. Pokud chcete požádat o výpis z registru nebo o opravu či vymazání svých osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese dpo@esbe.eu. Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, máte také možnost se v každém z našich newsletterů odhlásit z našeho mailing listu.

 

ODKAZ NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY  

Vezměte prosím na vědomí, že pokud kliknete na jakýkoli odkaz, který se může objevit na některé z našich webových stránek, můžete být přesměrováni na jiné webové stránky, které mají jiné předpisy o ochraně osobních údajů, než jsou zde uvedené. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od: 25. května 2018