PALIWO STAŁE 6

Ogrzewanie paliwem stałym z dodatkowym źródłem ciepła.