OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 11

Grupa pompowa z zaworem mieszającym oraz siłownikiem do sterowania systemami chłodzenia.