OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 2

System grzewczy z regulacją 2-drogową i pompą obiegową.