OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 4

System grzewczy z regulacją 3-drogową i lokalną pompą cyrkulacyjną.