OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 5

System grzewczy z regulacją 3-drogową i pompą obiegową.