OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 7

System grzewczy z regulacją 2-drogową i pompą obiegową.