OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 9

System grzewczy z regulacją 3-drogową i pompą obiegową.