OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 10

System grzewczy z regulacją 3-drogową i pompą obiegową.