W SIEDZIBIE ESBE W REFTELE ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE NT. JAKOŚCI DLA PRACOWNIKÓW

2023-09-19

Aby wszystkim pracownikom ESBE dać możliwość wnoszenia wkładu własnego w rozwój firmy i realnego wpływu na ten procces, stale organizujemy szkolenia dotyczące jakości. Ostatnio znów mieliśmy szansę na poszerzenie swojej wiedzy!

EW134_Quality education_1920x600.jpg

Wiosną tego roku nasi pracownicy produkcji mieli okazję wziąć udział w dyskusji na temat tego, dlaczego audyty, protokoły pomiarowe i procedury są potrzebne w codziennej pracy. Jak ESBE wyznacza sobie cele w zakresie jakości? Jakie ESBE ma priorytety? Jak to wszystko wpływa na pracę samych pracowników? I jak ESBE realizuje swoją  politykę jakości?

 

Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko to priorytety ESBE – uważamy, że powinniśmy dbać o nasze otoczenie i siebie nawzajem. Niezwykle ważnym aspektem jest dla nas jakość - nasi klienci muszą mieć pewność, że dostarczane przez nas produkty są wysokiej jakości. 
To dotyczy również pracy wewnątrz firmy - to, co przekazuję od siebie dalej, powinno spełniać oczekiwania.

 

Tej jesieni Linda Thelin, koordynatorka ds. jakości i  środowiska w firmie ESBE, przeprowadziła kolejne wewnętrzne szkolenie dla wszystkich pracowników biura. Ten cykl szkoleń daje szerokie zrozumienie tego, jak ważne jest dbanie o jakość pracy oraz towarów, które produkujesz i sprzedajesz. 

 

Linda opowiada, że uczestnicy szkolenia mieli podgląd pracy nad jakością w ESBE oraz mogli się przekonać jakie wartości za sobą niesie ich własna praca. Dla wielu osób, wskutek już wcześniejszego zaangażowania w pracę nad jakością, niektóre poruszane tematy były oczywiste, ale nadal pojawiało się wiele aspektów dotyczących dbania o jakość i środowisko, z których nie zdawali sobie wcześniej sprawy.

EW134_Quality education_650x650px.jpg

EW134_Quality education_Robin Johansson_600x600px.jpg

„Bardzo ciekawe i produktywne szkolenie! Rozmawialiśmy o tym, czym jest jakość i środowisko pracy oraz w jaki sposób można usprawnić pracę za pomocą wyznaczania standardów. Poruszyliśmy również temat tego w jaki sposób ja jako pracownik mogę mieć wpływ na jakość i rozwój organizacji. W pełni zrozumiałem poszczególne etapy pracy nad produktem i to, w jaki sposób są ze sobą powiązane” - mówi Robin Johansson, inżynier ds. rozwoju w firmie ESBE i jeden z uczestników szkolenia.

EW134_Quality education_Jonny Hedström _600x600px.jpg

"Bardzo produktywne szkolenie" - mówi Johnny, pracownik montażu w ESBE. "Jak się okazuje, jakość to nie tylko cecha i atrybut produktu, który dostarczamy. W ESBE znaczy to coś więcej – jest wiele obszarów, w których jakość działania jest ważna, jak na przykład komunikacja między pracownikami, która pozwala na eliminację nieporozumień".