Centrum Technologii ESBE

2020-12-01

Produkt firmy ESBE musi zapewniać użytkownikowi oszczędność energii, większy komfort i bezpieczeństwo. Aby zapewnić, że stanie się to rzeczywistością, produkt musi spełniać nasze rygorystyczne wymagania.

Centrum Technologii ESBE to jeden z najbardziej zaawansowanych ośrodków prób tego typu w całej Europie. Obiekt ten jest istotnym centrum i węzłem zarówno dla działań ESBE na polu rozwoju produktów, jak i dla projektów OEM przedsiębiorstwa. W ramach wspólnych projektów czwórka inżynierów ściśle współpracuje z mniej więcej tuzinem specjalistów, by wspierać rozwój przyszłych produktów ESBE.

 

 

ETC kładzie podwaliny przyszłych sukcesów


Park sprzętowy na potrzeby prób w obiekcie Centrum Technologii ESBE (ETC) jest bardzo rozbudowany: przeprowadzamy zarówno testy osiągów, jak i próby długookresowe, odpowiednio do bieżących rozporządzeń prawych i wymagań rynku. Jesteśmy w stanie budować z naszych produktów całe instalacje i testować je pod ciśnieniem dochodzącym nawet do poziomu 16 bar. Egzekwowane procedury badań są zgodne z wymaganiami międzynarodowych norm, przy czym realizujemy też procesy wypracowywane razem z naszymi największymi klientami.


Obiekt taki jak ETC jest niezbędny ESBE do tego, by utrzymać wiodącą pozycję na rynku. Już dziś pracujemy tu nad technologiami jutra — a wspólnym celem wszystkich naszych działań jest tworzenie takich produktów, które zagwarantują właścicielom domów znaczne oszczędności, a jednocześnie pozwolą im łagodzić wpływ wywierany na środowisko naturalne.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o przyznanych nam certyfikatach?

 

 

ESBE Technology Center ESBE.jpg