ESBE Technology Center

2020-12-01

En produkt från ESBE ska ge användaren energibesparing, komfort och säkerhet. För att garantera att detta blir verklighet behöver produkten klara våra hårda krav.

ESBE Technology Center är ett av Europas mest framstående test center av sin sort. Centret är ett viktigt nav för såväl ESBEs produktutveckling som företagets OEM-projekt. Här arbetar fyra forsknings- och provningsingenjörer i tätt samarbete tillsammans med tio-talet kollegor i gemensamma projekt för att stödja utvecklingen av framtida ESBE-produkter.

 

 

ETC lägger grunden till framtidens framgångar

Provningsutrustningsparken på ESBE Technology Center (ETC) är mycket bred och vi utför såväl prestanda- som långtidstester i enlighet med marknadens gällande direktiv och krav. Vi har möjlighet att bygga hela system med våra produkter och prova dem i upp till 16 bars tryck. Provningsrutinerna följer de internationella standarder som finns men vi använder oss också av rutiner som vi skapat tillsammans med våra största kunder. ETC är en nödvändighet för att ESBE ska bibehålla sin ledande position på marknaden. Här utvecklas morgondagens teknik för att skapa produkter som ger fastighetsägare stora besparingar och samtidigt bidrar till minimal miljöpåverkan.

 

ESBE Technology Center ESBE.jpg

 

 

Vill du veta mer om våra certifieringar?