ESBE certifieringar & utmärkelser

2020-12-01

ESBE anser att kvalitet definieras av dig som kund. Därför strävar alla inom företaget alltid efter fullständig kundnöjdhet och kontinuerlig utveckling.

ESBE är ett genuint svenskt industriföretag med rötterna i den småländska myllan. Vi har alltid verkat på samma plats och vårt hjärta klappar hårt för svensk produktion. ”Made in Sweden” är en kvalitetsstämpel ur globalt perspektiv men också vårt aktiva ställningstagande.

Vi är av åsikten att kvalitet definieras av våra kunder och du ska veta att vi inte är nöjda förrän våra kunder är nöjda. Vi håller ett öra mot marknaden och drivs av förståelsen för kundernas behov. Vi vill överträffa deras förväntningar!
 

 

ESBEs certifikat

Hur kan du vara säker på att vi håller vad vi lovar?

ESBE AB är sedan många år både kvalitets- som miljöcertifierat ( ISO 9001 :2015 respektive ISO 14001 :2015 ).  För att säkerställa att medarbetarnas hälsa och säkerhet följer internationell standard för arbetsmiljö är ESBE AB certifierade enligt ISO 45001:2018. Syftet med denna standard är att minska olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Certifieringen visar bland annat att vi har ett standardiserat och väl strukturerat arbetssätt rörande hantering av arbetsmiljörelaterade frågor inklusive tydliga forum för diskussion och information mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vi har förutom dessa certifieringar en egen riktlinjer som täcker all kvalitets- och miljöpåverkan från vår drift. 

Kvalitetspolicyn innehåller följande punkter:
•    Genom att förstå våra kunders verkliga behov ska vi erbjuda miljövänliga produkter genom att använda metoder som respekterar miljön och som uppfyller våra kunders kvalitetskrav.

•    Vi ska minst uppfylla kraven I lagar, bestämmelser och andra krav samt ständigt sträva efter förbättringar och förhindra föroreningar.

•    Vi ska engagera hela företaget i vår kvalitets- och miljöstyrning och kontinuerligt utbilda vår personal.

•    Vi ska dokumentera och öppet rapportera om resultaten från vår miljöstyrning.
För att ytterligare säkerställa att våra produkters tekniska data är korrekt tar vi hjälp av ESBE Technology Center som validerar produkterna. Vid behovs gör vi även externa produkttester vid auktoriserade testinstitut.

REACH och RoHS redogörelser 


REACH står för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals). REACH är en EU-förordning som trädde i kraft 2007 och innehåller lagstiftning kring kemikalier. REACH-förordningen gäller i alla medlemsländer utan att införlivas genom nationella regler och fungerar därmed som gemensam lagstiftning i hela EU.

RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment. RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. 

Här kan du ladda ner ESBEs RoHS och REACH redogörelser / SCIP numbers

Information om konfliktmaterial
Här kan du ladda ner ESBEs information kring konfliktmaterial (på engelska, länk).

Produktdeklarationer och certifikat
Du hittar ESBEs certifikat och produktdeklarationer på vår webbplats. Är det något du behöver hänvisar vi till din vanliga ESBE-kontakt. Är du osäker får du gärna kontaka kundtjänst  på huvudkontoret.

ISO 9001 2015

ISO 9001- ISO9001 SV.jpg

ISO 14001 2015

ISO 14001-ISO14001 SV.jpg

 

 

 

ISO 45001 2018

ISO4 5001 - ISO45001 SV.jpg

 

 

 

Elektroniska avfall hanteras enligt WEEE-direktivet


ESBE har avtal med återvinningsföretag i Europa som tar hand om avfall från elektroniska produkter i enlighet med WEEE-direktivet (2010: 1075 reglering av producentansvar för elektronisk utrustning).
Ladda ner ESBEs WEEE-redogörensen här. 
 

 

ESBEs utmärkelser

Kreditbetyg Trippel A


Bisnodes kreditvärderingsmodell är branschledande och har funnit sedan 1989. Modellen bygger på ett väl beprövat regelverk med över 2 400 beslutsregler och är en gemensam ratingstandard för alla nordiska länder. Kreditbetyget baseras på en kombination av fyra områden; betalningsförmåga, ekonomi, ålder/verksamhet och ägare/ledning.
Bisnodes kreditbetyg fungerar som både kvalitetsstämpel och kvitto på att ESBE är en trygg och kreditvärdig affärspartner. Endast tre procent av aktiebolagen i Norden innehar detta betyg.
 

AAA-esbe-sv.jpg

Sweden’s Best Managed Companies 2020, 2021, 2022, 2023 och 2024

Best Managed Companies är en kvalitetsutmärkelse som delas ut till privata svenska företag baserat på kriterier som bedömer strategisk inriktning, operationell kapacitet, företagskultur och ekonomisk utveckling. Utmärkelsen grundades av Deloitte i Kanada 1993 och har sedan dess etablerats i över 20 länder runt om i världen. I Sverige har BMC delats ut av Deloitte i samarbete med Nasdaq sedan 2018.

 

Läs gärna vad ESBEs vd och koncernchef säger om utmärkelsen Best Managed Companies 2022

Sweden's-Best-Managed-Companies.png

Export Hermes 2020 

För att visa den globala handelns betydelse och uppmuntra företag som bidrar till att stärka Sverige utomlands delar stiftelsen Fonden för Exportutveckling ut priset Export Hermes. Sedan 1981 har över 50 framgångsrika företag tagit emot priset. Kriterierna som bedöms är företag med bas i Sverige, väsentlig exportandel, historik av lönsam tillväxt, internationell expansion, god ekonomi.

 

Läs gärna vad ESBEs vd och koncernchef säger om utmärkelsen Export Hermes 2020
 

Export Hermes.jpg