Made in Sweden by ESBE

2020-10-05

Vad får en marknadsledare i Europa att stanna kvar på platsen där allt började, i den lilla småländska bruksorten Reftele.

Det privatägda företaget ESBE drivs av fjärde generationen Skogsfors. Trots att man är marknadsledande i Europa har man valt att stanna kvar på platsen där allt började, i det lilla brukssamhället Reftele, i södra Sverige. Det är ingen slump. Tvärtom. Det är ett medvetet och aktivt val.

– På ESBE har vi alltid värdesatt kvalitet. Grundaren Johan August Skogsfors myntade uttrycket: ”Ingen ny idé skall släppas ut i marknaden som icke först prövats i egen jord”. Den filosofin har fortsatt genomsyra vår tillverkning, berättar Jörgen Thelin, marknadschef på ESBE.

 


 

 

En naturlig utveckling som övergick i ren företagsstrategi

Johan August Skogsfors var en driftig man som såg till att Refteleborna fick elektricitet till byn. Runt Skogsfors Bruk (blivande ESBE) växte en självförsörjande industri upp som bestod av alla delar som Bruket kunde tänkas behövas för sin tillverkning. I takt med att produktionen kom att renodlas mot nuvarande verksamheten, ventiler och ställdon för vätskeburna system, blev antalet anställda allt fler.

Jörgen förklarar:

– Reftele är ett litet samhälle med strax över 1 300 invånare. Många av våra anställda är födda och uppvuxna i Reftele eller i närliggande byar. När ägarna och ledningen känner de anställda, ibland flera led tillbaka, skapas ett särskilt band och en speciell tillhörighet. Av tradition har ESBE därför alltid månat om sina anställda. Detta blev väldigt tydligt under Mats Skogsfors ledning när han 1983 skapade möjlighet för de anställda att köpa aktier i företaget. Idag ägs ESBE till tjugo procent av de anställda och resterande aktier ägs av Skogsforsfamiljen.

 

 

Svensk kvalitet är en framgångsfaktor

År 2000 tillträdde Johan Skogsfors som ny vd. Förändringens vindar blåste nu både internt på ESBE, men också ute i världen. Många företag valde att flytta produktionen till låglöneländer utomlands. Detta vill Johan inte höra talas om. Istället infördes ett kunskapslyft för alla anställda. Ansvarsfördelning och kommunikation stod på schemat. Samtidigt renodlades sortimentet och varumärket stärktes. Samordnade säljkampanjer rullade ut över Europa och framgångarna skapade möjligheter.

– “Stå aldrig stilla” är en paroll vi arbetar efter. Det betyder att vi är proaktiva kring forskning och produktutveckling men också att vi ständigt arbetar med att förbättra kvaliteten, produktionskapaciteten, leveransprecisionen och ESBEs helhetsutbud. Med säljbolag i fyra länder och partners i fler än 30 länder har det varit viktigt att stå väl förankrade i jorden där vi har våra rötter. Vi tror på svensk kvalitet. Siffrorna visar att resterande Europa gör det också. Vårt ursprung är en del i våra framgångar och det är inte utan stolthet vi kan stoltsera med 116 års Made in Sweden by ESBE, avslutar Jörgen .