Långsiktigt och hållbart arbete finns i ESBEs DNA

2022-09-28

Sedan 1906 har vi arbetat i nära samklang med människor och natur. Det faller sig naturligt när man som vi bedriver produktion där vi själva bor. » Ta del av vår hållbarhetsrapport

 

 

Sedan lång tid tillbaka arbetar vi med värdeorden Energibesparing, Komfort, Säkerhet, Långsiktighet, Ledarskap och Omtanke. Det låter kanske fint men betyder ingenting om vi inte aktivt arbetar med dem. Därför är vi noga med att införliva värdeorden i allt vi gör.

Vår affärsidé lyder:
”Vi ska hjälpa våra kunder att ge fastighetsägare i Europa marknadens mest resursbesparande produkter och lösningar för värme- och kylreglering i vätskeburna system.” 

 

 

Hur införlivas hållbarhet i vår kärnverksamhet? 

För oss är hållbarhet ett arv som har följ med oss i över hundra år. Redan från början, år 1906, arbetade vi lokalt och med fokus på kvalitet och hållbarhet. Allt vi har gjort historiskt, och allt vi gör i nutid är med hållbarhet i åtanke. En ESBE-produkt ska stå för energibesparing, komfort och säkerhet. Därför ska vi alltid agera med långsiktighet och visa såväl gott ledarskap som omtanke.

- Hållbarhet för ESBE handlar om att vi bryr oss. Våra kärnvärden långsiktighet, ledarskap och omtanke genomsyrar ESBEs historia och hur vi tänker framåt, förklarar Linda Bergström, Kvalitets- och miljökoordinator på ESBE AB.

Vi har genomtänkta policys som styr vårt arbete och fokus. Kvalitetspolicy, miljöpolicy samt en policy för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Utöver dessa riktlinjer styrs vårt arbete av en Code of conduct tillsammans med vårt samhällsengagemang.


 

sustainability-sv.jpg

Globala mål med lokal utgångspunkt 

För att bidra i den globala strävan mot en bättre värld, arbetar vi lokalt med några av FN:s Globala mål. 

Så här säger FN själva:
”De Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.”

Vi på ESBE har valt att fokusera på åtta mål, fördelat på Miljö, Samhälle och Ekonomi. Vi valde målen eftersom vi upplever att de ligger nära vår verksamhet och vårt samhällsengagemang.