ESBE och samhällsansvar

2020-10-05

ESBE är en förespråkare av mångfald och har en uttalat humanistisk filosofi. Vi har historiskt alltid försökt att ge tillbaka till samhället där vi verkar.

På ESBE råder en humanistisk filosofi. Alla är likvärdiga och alla kan utvecklas om de vill. Vissa mer än andra, och det ska vi ta hänsyn till. Vi bryr oss om varandra, om andra, om miljön och vi bryr oss om klimatet. Även om vårt bidrag är litet så är det ändå större än om vi inte gör någonting alls.

Medarbetarna är en viktig del av framgången på ESBE 

Ända sedan starten år 1906 har ESBEs huvudkontor funnits i Reftele. Företagsfilosofin bygger på att medarbetarna är en viktig del av framgångarna. När ett företag med ESBEs historia stannar i bygden uppstår personliga band. Många av ESBEs medarbetare har precis som ägarna arbetat länge på företaget. 

Som ett led i att säkerställa att ägandet skulle stanna i såväl företaget som bygden erbjöds personalen att köpa aktier i företaget. Det har resulterat i att 20 procent av företaget ägs av personalen. Ett lagarbete som bär frukt och skapar en härlig gemenskap. Anställda på ESBE har också del i ett vinstdelningssystem.

ESBE and corporate social responsibility - banner.jpg

För att skapa en attraktiv arbetsplats lägger ägarfamiljen Skogsfors även kraft och energi på att göra Reftele till en attraktiv plats att leva i. Ett exempel är när kommunala Folktandvården beslöt att stänga mottagningen i Reftele. Då köpte Mats Skogsfors alla inventarier från kliniken för att underlätta för en privat tandläkare att etablera sig, vilket också skedde. Ett annat exempel är fastighetsbolaget Elofslund Fastighets AB som bildades 2016 och där Christer Skogsfors är vd. Det hade inte byggts några nya fastigheter i Reftele sedan 1990-talet och Elofslund Fastighets AB ser sig som ett komplement till de kommunala alternativen. År 2018 stod det första flerfamiljshuset färdigt innehållande 12 lägenheter.

En del i vårt sociala ansvar är vårt kärnvärde Omtanke

Vi har kopplat tre kärnvärden till vårt varumärke. Ord som avgör hur vi ska och kommer att agera som företag och som enskild individ. Orden är; Långsiktighet, ledarskap och omtanke. För att visa på vår omtanke har vi de senaste 10 åren gjort donationer till välgörenhetsorganisationer, bland annat till Världens Barn och Bris. Vi har också sponsrat lokala sporter och icke-våldsinitiativ i skolor. För att visa omtanke mot miljön beställde vi en extern energigranskning som ledde till att vi minskade energiförbrukningen med 37 procent vid våra anläggningar. För att förse fabriken med grön energi är vi delägare i ett vindkraftverk.