90C

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów w odniesieniu do sterownika 90C. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Pompa cyrkulacyjna podłączona do sterownika 90C nie działa. Dlaczego?

Brak działania pompy może wynikać z kilku przyczyn:
- Temperatura zewnętrzna jest wyższa niż ustawiona temperatura letnia (w trybie letnim obwód ogrzewania jest wyłączony). Można to zmienić za pomocą menu 5.1-5.2.
- Temperatura przepływu przekroczyła maksymalną temperaturę przepływu. Można to zmienić za pomocą menu 14.3.
- Sterownik wykonuje cykl kalibracji.
- Sterownik jest przestawiony w tryb „Off” (wyłączony), a obieg ogrzewania jest wyłączony. Można to zmienić za pomocą menu 4.1.
- Połączenie elektroniczne pompy jest nieprawidłowe. Zob. schemat elektroniczny w instrukcji obsługi.
- Sprawdzić, czy pompa cyrkulacyjna jest podłączona do właściwego przekaźnika, odpowiadającego danemu zastosowaniu.
- Pompa jest uszkodzona. Wyjście przekaźnika ze sterownika można sprawdzić ręcznie za pomocą menu 4.2.
- W sterowniku 90C-1 z zielonym wyświetlaczem sprawdzić, czy funkcja w menu 7.7 jest aktywowana.
- W sterowniku 90C-1 z białym wyświetlaczem sprawdzić, czy funkcja pompy cyrkulacyjnej w menu 15.7.1 jest aktywowana.

Sterownik 90C działa przez cały czas, ale nie pełni funkcji regulacyjnych.

Przyczyną tego problemu jest prawdopodobnie nieprawidłowy montaż sterownika i zaworu:
- Sprawdzić, czy zamknięcie zaworu oznacza zamknięcie sterownika. Obrócić sterownik ręcznie do położenia zamkniętego (menu 4.2) i sprawdzić, czy zawór jest zamknięty.
- Sprawdzić, czy zakres roboczy zaworu jest prawidłowy (menu 15.5.1).
- Sprawdzić, czy kierunek pracy sterownika jest prawidłowy (menu 15.5.4).

Miga czerwona lampka z przodu obudowy sterownika 90C.

Dostępne są dodatkowe informacje. Aby je przeczytać, należy nacisnąć przycisk po prawej stronie sterownika.

W lewym górnym rogu wyświetlacza sterownika 90C widać komunikat „ERROR” (BŁĄD), co to znaczy?

Kalibracja nie została zakończona pomyślnie. Uruchomić nową kalibrację za pomocą menu 15.5.8.

W opakowaniu sterownika 90C nie ma instrukcji obsługi, gdzie można ją znaleźć?

Wszystkie sterowniki 90C są dostarczane z podręcznikiem konfiguracji zawierającym najważniejsze informacje. Pełną instrukcję obsługi można pobrać z folderu „Obszar pobierania”, ze strony produktu dotyczącej modelu 90C.

Czy sterownik 90C posiada jakieś dodatkowe instrukcje montażowe?

Ze względu na niewielkie rozmiary opakowania, instrukcja montażowa znajdująca się w zestawie ze sterownikiem 90C została ograniczona do krótkiego przewodnika. Pełna instrukcja montażowa znajduje się na naszej witrynie internetowej w zakładce produktu 90C w obszarze pobierania.

Na wyświetlaczu sterownika 90C nie jest widoczna temperatura rejestrowana przez czujniki.

Sprawdzić, czy czujniki są prawidłowo podłączone, zgodnie ze schematem wewnątrz pokrywy skrzynki rozdzielczej.

Jak zmienić ręcznie pozycję zaworu w sterowniku 90C?

Za pomocą menu 4.2 można zmienić położenie zaworu ręcznie.

W domu jest za ciepło lub za zimno, a do sterownika 90C nie jest podłączony moduł pokojowy.

Za niska lub za wysoka temperatura w domu może mieć klika przyczyn:
- Sprawdzić, czy temperatura przełączania między trybem letnim i zimowym jest prawidłowa (w trybie letnim obwód ogrzewania jest wyłączony) (menu 5.1-5.2).
- Sprawdzić, czy ustawienia krzywej są prawidłowe. Jeśli temperatura jest za wysoka, należy obniżyć ustawienia krzywej; jeśli temperatura jest za niska, trzeba je podwyższyć (menu 5.3-5.6).
- Sprawdzić, czy sterownik jest przestawiony w tryb „Auto” (automatyczny) i stosowane są ustawienia dzienne i nocne (menu 4.1).
- Sprawdzić ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury przepływu (menu 14.2-14.4).

Jak zmienić kierunek otwarcia w sterowniku 90C?

Za pomocą menu 15.5.4 można zmienić kierunek otwierania.

Dlaczego sterownika 90C nie można używać razem z zaworami ESBE z serii 4F, T i H?

Ta seria zaworów jest wyposażona w mechaniczne blokady wewnętrzne. Podczas kalibracji sterownik 90C może przekroczyć kąt roboczy, co spowoduje uszkodzenie przekładni sterownika.

W jaki sposób prawidłowo zamontować używany sterownik C90 na zaworze mieszającym?

  1. Sterownik: Należy przejść do menu 4.2, ustawić otwarcie 50% (czynność ta nie będzie możliwa w trybie kalibracji).
  2. Zawór: Przekręcić zawór mieszający w położenie środkowe (żądane) i zamontować łącznik (sprzęgło)
  3. Sterownik: Zamontować sterownik na zaworze (upewniając się czy nie pozostawiono uchwytu oraz czy zawór może obracać się swobodnie w obrębie 360°)
  4. Sterownik: W menu 4.2 pozostawić ustawiony tryb ręczny.

Inny przekaźnik nie działa zgodnie z ustawieniami sterownika 90C.

Należy znaleźć zastosowanie maksymalnie przypominające 18 standardowych zastosowań sterownika 90C. Sprawdzić, czy ustawienia sterownika 90C są zgodne z ustawieniami zalecanymi w instrukcji obsługi dla danego zastosowania.

Czy sterowniki serii 90C można montować na zaworach serii VRG/VRB i VRH?

Tak, można. Potrzebny zestaw przyłączeniowy VRG804 jest dostarczany wraz ze sterownikiem 90C. Zestaw przyłączeniowy VRG804 można także zamówić osobno jako część zamienną — artykuł numer: 16053700.