CUA

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów w odniesieniu do sterownika CUA. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Jak zmienić maksymalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?

Ustawienia zmienia się następująco:
- Nacisnąć pokrętło na module pokojowym i przytrzymać przez 4 sekundy.
- Wyświetlona zostanie ikona klucza i symbol „MAX”.
- Nacisnąć krótko pokrętło. Liczby zaczną migać.
- Zmienić temperaturę, obracając pokrętło w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko pokrętło.
- Nacisnąć manipulator i przytrzymać go przez 4 sekundy albo poczekać 20 sekund na powrót do głównego menu.

Jak zmienić minimalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?

Ustawienia zmienia się następująco:
- Nacisnąć pokrętło na module pokojowym i przytrzymać przez 4 sekundy.
- Wyświetlona zostanie ikona klucza i symbol „MAX”.
- Obrócić pokrętło w lewo.
- Wyświetlona zostanie ikona klucza i symbol „MIN”.
- Nacisnąć krótko pokrętło. Liczby zaczną migać.
- Zmienić temperaturę, obracając pokrętło w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko pokrętło.
- Nacisnąć manipulator i przytrzymać go przez 4 sekundy albo poczekać 20 sekund na powrót do głównego menu.

Jaka temperatura wyświetlana jest na module pokojowym, a jaka na jednostce sterującej sterowników z serii CRB100 i CUA100?

Na module pokojowym wyświetlana jest rzeczywista temperatura w pomieszczeniu (uwaga: jeśli C = 0, należy zapoznać się z częścią FAQ dotyczącą C = 0 i C = 1), a na jednostce sterującej wyświetlana jest rzeczywista temperatura zasilania.

Jaka jest różnica między ustawieniami C = 0 i C = 1 w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?

Za pomocą tego samego menu, które służy do ustawiania maksymalnej i minimalnej temperatury zasilania, można wprowadzić ustawienie wartości C. Ustawienie wartości C decyduje o tym, jaką funkcję sterowania pełni sterownik. Dostępne są następujące ustawienia:
C=0  Sterownik działa na podstawie temperatury w pomieszczeniu. Na wyświetlaczu widoczna jest rzeczywista temperatura w pomieszczeniu, a po krótkim naciśnięciu pokrętła — żądana temperatura w pomieszczeniu.
C=1  Sterownik pełni funkcję regulatora stałej temperatury; przy tym ustawieniu moduł pokojowy służy po prostu do zdalnego sterowania jednostką sterującą. Na wyświetlaczu widoczna jest rzeczywista temperatura zasilania, a po krótkim naciśnięciu pokrętła — żądana temperatura zasilania.

Co oznaczają strzałki na wyświetlaczu sterowników z serii CRB100 i CUA100?

Strzałki informują o różnicy między temperaturą rzeczywistą a ustawioną. Np. strzałka skierowana w górę oznacza, że temperatura rzeczywista jest niższa od ustawionej. Miganie strzałki oznacza, że zawór jest całkowicie otwarty/zamknięty i że wszystkie możliwości sterownika, jeśli chodzi o osiągnięcie temperatury docelowej, są już wykorzystane.

Jak sprawdzić, czy komunikacja bezprzewodowa w przypadku sterowników z serii CRB100 i CUA100 działa prawidłowo?

Symbol komunikacji radiowej wyświetlany w sposób ciągły oznacza, że połączenie między modułem pokojowym a jednostką sterującą funkcjonuje prawidłowo. Miganie symbolu komunikacji radiowej oznacza, że połączenie radiowe nie działa. W takim przypadku należy zmienić położenie modułu pokojowego tak, aby znalazł się w zasięgu sygnału. Na drodze komunikacji między modułem pokojowym a jednostką sterującą należy unikać elementów stalowych i instalacji wodnych.

Jak aktywować T2 za pomocą urządzenia zewnętrznego w sterownikach z serii CRA120 i CUA110?

Pod obudową sterownika można podłączyć dwa przewody. Połączenie tych dwóch przewodów ze sobą powoduje włączenie temperatury T2.


Controllers 01.jpg