CUA

Nedan besvarar vi vanliga frågor från våra kunder om CUA-regleringen. Om du inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Hur ändras den maximala framledningstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?

Så här gör du inställningarna:
- Håll ned ratten på rumsenheten i 4 sekunder
- Den fasta nyckeln och symbolen "MAX" visas
- Tryck kort på ratten så att siffrorna blinkar
- Ändra temperaturen genom att vrida ratten åt höger för att öka temperaturen, och åt vänster för att minska den
- Bekräfta genom att trycka kort på ratten
- Tryck ner joysticken i 4 sekunder eller vänta i 20 sekunder för att återgå till huvudmenyn

Hur ändras den minsta framledningstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?

Så här gör du inställningarna:
- Håll ned ratten på rumsenheten i 4 sekunder
- Den fasta nyckeln och symbolen "MAX" visas
- Vrid ratten åt vänster
- Den fasta nyckeln och symbolen "MIN" visas
- Tryck kort på ratten så att siffrorna blinkar
- Ändra temperaturen genom att vrida ratten åt höger för att öka temperaturen, och åt vänster för att minska den
- Bekräfta genom att trycka kort på ratten
- Tryck ner joysticken i 4 sekunder eller vänta i 20 sekunder för att återgå till huvudmenyn

Vilken temperatur visar rumsenhetens display och vilken temperatur visar regleringsenhetens display på regleringen CRB100 och CUA100?

På rumsenhetens display visas den faktiska rumstemperaturen (Obs! Om C=0, se vanliga frågor och svar om C=0 och C=1)  och regleringsenhetens display visar den faktiska framledningstemperaturen.

Vad är skillnaden mellan C=0 och C=1 på regleringen CRB100 och CUA100?

På samma meny som inställningarna görs för maximal och minimal framledningstemperatur går det att ändra C-inställningarna. C-inställningarna används för att välja vilken version av regleringsfunktionen som regleringen har. Följande inställningar finns:
C=0   Regleringsfunktionen baseras på inomhustemperaturen. På displayen visas den faktiska rumstemperaturen. Om du trycker kort på ratten visas den önskade rumstemperaturen.
C=1   Det här är reglering baserad på en konstant framledningstemperatur. Med den här inställningen är rumsenheten bara en fjärrkontroll för regleringsenheten. På displayen visas den faktiska framledningstemperaturen. Om du trycker kort på ratten visas den önskade framledningstemperaturen.

Vad beskriver pilarna på displayen för CRB100 och CUA100?

Pilarna visar hur den faktiska temperaturen förhåller sig till den inställda temperaturen. Om pilen till exempel pekar uppåt betyder det att den faktiska temperaturen ligger under den inställda temperaturen. Om pilarna blinkar anger det att ventilen är helt stängd/öppen och att regleringen inte kan göra mer för att uppnå rumstemperaturen.

Hur vet du att den trådlösa kommunikationen fungerar i regleringarna i serie CRB100 och CUA100?

Om radiosymbolen visas med fast sken, och inte blinkar, betyder det att kommunikationen mellan rumsenheten och regleringsenheten fungerar. Om radiosymbolen blinkar betyder det att radiokommunikationen inte fungerar. Om så är fallet flyttar du rumsenheten till en bättre plats. Försök att undvika stål och vatten i kommunikationsvägen mellan rumsenheten och regleringsenheten.

Hur aktiveras T2 av extern utrustning i serie CRA120 och CUA110?

Under regleringsboxens kåpa kan du ansluta två ledningar. När ledningarna ansluts aktiveras T2-temperaturen.

Controllers 01.jpg