VANLIGA FRÅGOR

Nedan besvarar vi vanliga frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan ESBE:s regleringar?

ESBE:s serier CRA110* och CRA120 är temperaturregleringar för konstantflöde.

ESBE:s serie CRA140* är en kombinerad reglering för konstant flödestemperatur och returtemperatur.

ESBE:s serie CRA150* är en temperaturreglering för konstantflöde i kombinerade värme- och kylapplikationer.

ESBE:s serier CRB100* och CUA100 är rumstemperaturbaserade regleringar, kompletta med rumsenhet.

ESBE:s serier CRC110* och CRC120 är utomhustemperaturbaserade regleringar.

ESBE:s serie CRC140* är en kombinerad reglering baserad på utomhus- och returtemperatur.

ESBE:s serie CRD100* är en kombinerad reglering baserad på utomhus- och rumstemperatur.

ESBE:s serie CRS100* är en snabbsvarande temperaturreglering för konstantflöde, särskilt utvecklad för tappvarmvattenapplikationer.

ESBE:s serie 90C* är en utomhustemperaturbaserad reglering med rumstemperaturgivare som tillval för kombinerad utomhus-/inomhusbaserad reglering. Regleringen har ett inbyggt ställdon med ett vridmoment på 15 Nm.

* Regleringen är komplett med inbyggt ställdon.

Controllers assortment_GB.png

Vilken typ av ställdon/reglering passar till min ESBE-ventil?

Iurvalsguiden kan du se kombinationer av ESBE-ställdon och regleringar till olika ESBE-ventiler.

Hur ändrar jag arbetsriktningen på min reglering?

Använd följande instruktioner för ESBE:s serie CRx:

  • Koppla från nätspänningen.
  • Tryck styrspaken åt höger för medurs eller åt vänster för moturs öppning.
  • Håll spaken i önskad riktning och återanslut nätspänningen.
  • Fortsätt hålla spaken åt rätt håll i två sekunder och släpp sedan. Riktningen är nu inställd.

Mer information finns i installationsinstruktionerna eller på den specifika produktsidan.

Hur ska regleringen monteras på ventilen?

- Ställ in ventilen i mittposition enligt ventilens användarinstruktion
- Montera regleringen på ventilen enligt regleringens användarinstruktion
- Kontrollera att monteringen är korrekt innan du startar produkten

Ställdonen och regleringarna levereras alltid i mittposition från ESBE.

Hur monterar jag en begagnad CRXxxx-reglering på rätt sätt på en shuntventil?

  1. Reglering: Aktivera manuellt driftläge och vrid ratten (=växellådan) till mittenläget.
  2. Reglering: Ta bort ratten genom att dra ut den från regleringen. Se till att inte ändra läget som ställdes in i punkt 1 när du tar bort ratten.
  3. Ventil: Vrid blandningsventilen till mittläget (önskat) och montera adaptersatsen.
  4. Reglering: Montera regleringen på ventilen och fixera den med M5-bulten.
  5. Reglering: Sätt tillbaka ratten på regleringen och tryck ned den försiktigt medan du roterar ratten för att hitta det rätta läget.

Inget visas på displayen. Vad är fel?

- Kontrollera att strömförsörjningen till regleringen är korrekt
- Kontakta din lokala distributör
- Kontakta kundtjänst 

Var är T2 och vad kan den användas för?

T2 är den "alternativa" temperaturen, T är den "normala" temperaturen
T2 kan användas om du vill ha en annan temperatur under en viss period på natten/dagen, till exempel en lägre inomhustemperatur under natten

faq_cra_crb_22.png